Hymnen til musene:

"Døtre av Zeus, vær hilset! Skjenk oss sanger som kan antenne lengsler. Kast glans over gudenes hellige slekt, de evig levende, de som er avkom av Jorden og Himmelens stjernebesådde hvelving."

-Hesiod-